Landbrug vs. IKT anvendelse

Vi besøgte den danske ambassade. Her blev talt om hvordan IKT kan forbedre levevilkårene for bønderne i Bangladesh.

amabassade
Mogens Strunge Larsen (rådgiver) fortalte om landbruget og IKT-løsninger i Bangladesh.

Mogens fortalte om hvordan bønderne solgte deres afgrøder. Bønderne dyrker deres afgrøder, derefter bestemmer de hvilket marked, de vil sælge deres afgrøder på. Når de kommer til markedet, ser de, at den person der solgte majs har tjent mest – de ser man tjener mest ved at sælge majs. Derfor kommer alle bønderne året efter til samme marked kun med majs, og prisen falder drastisk på majs. Samtidig ser de nu, at den person der sælger ris, han sælger mest, igen året efter kommer alle med ris. Og sådan går cirklen i ring.

Denne tankegang gjorde stort indtryk på mig. At den afgrøde der gav godt sidste år på et bestemt marked ikke nødvendigvis vil give godt igen året efter, er noget de fleste i Vesteuropa er klar over, men det er de nødvendigvis ikke klar over i land som Bangladesh. Hvorfra skulle de vide hvilket marked de skal sælge deres afgrøder?

Vi diskuterede på ambassaden, hvilken former for IKT der kunne være behjælpelig, f.eks kunne der bygges en applikation, der fortalte om priserne på de forskellige markeder. På den måde kunne de se, hvor de ville få mest profit for deres  afgrøder. Desværre har folk i Bangladesh ikke råd til smartphones. En måde at hjælpe bønderne er projektet ‘agriculture information service (AIS)’, som er sat i værk af staten.

landbrug hjemmeside
agriculture information service (AIS) http://www.ais.gov.bd/

Dette er en hjemmeside, der ligger vægt på IKT. Ved at videre bringe vigtige informationer til bønderne i Bangladesh, forsøger de at forbedre bøndernes vilkår bedst muligt. En anden løsning er gennem radio. I det nordlige Bangladesh hvor infrastrukturen er nærmest ikke eksisterende, og udsigterne til bebyggelse ikke er i sigte, har folkene svære kår. Men gennem forskellige radioshows som for eksempel ‘A Masher Krishi’ ( oversat: Agriculture This Month) videregives information ligesom den føromtalte hjemmeside.

Jeg var mest overraskede over, hvordan jeg og mine medstuderende diskuterede løsninger, som f.eks. applikationer der kunne videregive informationer omkring afgrøder, når det der i virkeligheder var en bedre løsningen, var det mest simple. Simple løsninger som f.eks. en hjemmeside eller et radioshow. Det giver stof til eftertanke også her til den vestlige verden, der er en grund til at sloganer som f.eks. ”simplicity sells”, “keep it simple” “more is less” osv. er så kendte inden for it-verden – Det er ikke kun i asien, at de lette løsninger til tider kan være de bedste løsninger, det gælder hele verden.

lokal radio station
Vi besøgte også en lokal radiostation.
lokal radio station1
Radiostationen var talerør for etniske minioteret som f.eks. de oprindelige folk fra Bangaldesh og handicappede. Radiostationen opmuntrede til at samarbejde for at tackle de problemer, der følger med f.eks. fattigedom.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest