Tanker bag det pædagogiske koncept

Tankerne bag det pædagogiske koncept var forankret i en ambition om, at de studerende på 1. semester skulle kunne anvende nye IT-redskaber tillært gennem vores kursus, og disse IT-redskaber skulle kunne bruges i en projektorienteret kontekst.
Vi valgte at tage udgangspunkt i Herskins IT-pædagogiske koncept, for at vi kunne opfylde vores læringsmål for de studerende. Vi lagde særlig vægt på hans overvejelser omkring ”kanondræber metoden” Vores læringsmål var, at de studerende fik ”hjælp til selvhjælp”. Dermed handler det ikke om at huske detaljerne, men at lære programmet at kende. Vi ville give dem selvstændigheden til selv at finde rundt i programmet tidligt i forløbet.
billede

 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest