Udførslen af undervisningen

Vi valgte at tage udgangspunkt i Bjarne Herskins teori om det IT-pædagogiske koncept, hvilket handler om, hvordan IT-undervisning gøres mest hensigtsmæssig. . Herskin kalder metoden “kanon dræber modellen”.

billede – tekst: Her ses opbygningen af den såkaldte kanondræber metoden

Billedet ovenfor illustrerer, hvordan vores undervisning var sat sammen for hvert enkelt program, vi underviste 1. semester i. Programmerne vi havde valgte var: Word, Podio, Dropbox og WordPress.

Hele ideen i den session var ikke at forklare i detaljer, hvordan programmet virkede, men at give de studerende forståelsen af, hvad programmet kunne bruges til.

Efter hvert oplæg kom opgavefasen. Her kom de studerende til selv at arbejde med programmet via opgaveseddeler og  navigationssedler udviklet ud fra Herskins principper. Navigationssedlerne beskrev, hvordan man navigerede rundt i programmet.

Billede af navigationsseddel

Efter alle programmer var gennemgået, begyndte 2. del af forløbet: ”den kreative opgave”. Her konkurrerede alle grupper mod hinanden. Her skulle de primært fremstille et produkt, helst på WordPress, for på den måde at øve de nyerhvervet færdighede i et frit rum.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest